Moć klasifikacije: klasifikacijske sheme i konstrukcija etničke strukture u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji (1785.–1860.)

Aleksandar Vukić

Sažetak


U radu se razmatra utjecaj ideoloških, znanstveno-etnografskih i popisnih klasifikacijskih shema na formiranje etničkih identiteta i etničke strukture Banske Hrvatske i Slavonije od 1785. do 1860. Polazeći od teorije društvenih sistema i institucija, istražuje se moć klasifikacijskih shema i njihov utjecaj na konstrukciju etničkih identiteta. Pokazuje se da promjene društvenih poredaka dovode i do promjena u načelima konstrukcije klasifikacijskih shema. Tako je u modernome društvenom poretku splet zdravorazumskih, ideoloških, znanstvenih te službenih statističkih klasifikacijskih shema stvorio specifičan etnonacionalistički diskurs koji je snažno utjecao na formiranje novovjekovnih etničkih identiteta, prevladavanje tradicionalnih etničkih partikularizama i stvaranje modernih etničkih zajednica na prostoru Banske Hrvatske i Slavonije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met