Šokački Hrvati u Vojvodini na prijelazu tisućljeća – osnovne značajke društvenoga položaja

Tomislav Žigmanov

Sažetak


U radu se, prvo, u temeljnim naznakama kontekstualno situira šokački udio među vojvođanskim Hrvatima na prijelazu tisućljeća, i to prije svega u svojemu demografskome, prostorno-teritorijalnom i povijesnom segmentu. Zatim se ocrtavaju pojedini društveni procesi kojima su, s jedne strane, šokački Hrvati u Vojvodini bili izloženi, a s druge strane oni koje su sami producirali. Analiza društvenog položaja šokačkih Hrvata u Vojvodini usmjerena je na dva glavna problema. Jedan se odnosi na posljedice koje je po šokačke Hrvate u Vojvodini imao rat koji je Miloševićev režim vodio protiv Republike Hrvatske te sudbinu koju su imali poduzeti koraci na stvaranju zasebne »šokačke nacije«, što je također osmislio i generirao Miloševićev režim. U drugu skupinu problema kojima se autor bavi ulaze suvremena povijest političkog organiziranja šokačkih Hrvata, zatim ona u području kulture i na koncu u području informiranja i obrazovanja. Uz prikaze tih segmenata suvremene povijesti šokačkih Hrvata u vojvođanskom dijelu Podunavlja, provode se usporedbe s istim ili sličnim procesima kod drugih subetničkih skupina vojvođanskih Hrvata, napose s Bunjevcima, te s drugim područjima na kojima Hrvati u Vojvodini žive.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met