Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije

Mario Bara, Ivan Lajić

Sažetak


Na temelju relevantnih statističkih izvora i literature u ovome se radu analizira demografski razvoj Slavonije, osobito njezine etničke strukture tijekom dvadesetog stoljeća. Razmatraju se utjecaji (posredni i neposredni) političko-društvenih promjena na mehaničko kretanje stanovništva. Pozornost je usmjerena na Prvi i Drugi svjetski rat, političko-teritorijalne promjene, agrarne kolonizacije (privatne i državne), ekonomske migracije u poraću, deruralizaciju i urbanizaciju, migracije selo – grad i Domovinski rat. U posebnom se poglavlju razmatraju utjecaji Domovinskog rata na razvoj ukupne populacije, na brojčane međuodnose pojedinih etničkih grupa i na poremećaj dobne strukture stanovništva Slavonije. Analiza je pokazala da će narušena dobna struktura, dijelom posljedica naslijeđenih negativnih kretanja iz prošlih razdoblja i pretežito snažnoga mehaničkog odljeva stanovništva devedesetih godina dvadesetog stoljeća te većega ratnog mortaliteta mlađih fertilnih skupina, utjecati na daljnje demografsko starenje dijela promatranih populacija. Nameće se zaključak da su politički inducirane migracije, dijelom i asimilacija, imale presudnu ulogu u etničkoj homogenizaciji Slavonije i drugih dijelova Hrvatske.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met