(Re)konstrukcija balkanskih identiteta kroz popularnu glazbu

Marin Cvitanović

Sažetak


Rad se bavi pitanjem reprodukcije stereotipa o Balkanu u tekstovima popularne glazbe iz bivše Jugoslavije. U posljednjih dvadeset godina na glazbenim tržištima regije objavljeno je više od stotinu pjesama na srpskome i hrvatskom jeziku u čijim se tekstovima javlja termin Balkan kao metafora kako bi se opisala i objasnila atmosfera rata, siromaštva, sukoba i strasti, ljepote i ponosa. Na temelju analize tih tekstova i učestalosti pojavljivanja tema i motiva moguće je razlučiti četiri diskursa: 1. Balkan kao područje rata i sukoba, 2. Balkan kao područje uživanja, strasti i fatalizma, 3. primitivni i agresivni »muški« Balkan nasuprot lijepome, ponosnom i ustrajnom »ženskom« Balkanu i 4. Balkan kao »drugo« Europe. Rezultati analize glazbenih tekstova pokazali su da se unatoč inherentnoj fluidnosti i nejasnosti same definicije Balkana i njegova prostornog obuhvata, te sukladno tome i mogućnosti distanciranja od njih, reproduciraju uglavnom negativni stereotipi o Balkanu. Pritom se oni ne dovode u pitanje, već se prihvaćaju i potvrđuju kao dio vlastitog identiteta.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met