S druge strane oceana: Kanađanin Božidar Vidov i talijanski moliški Hrvati

Stan Granic

Sažetak


Dajući pregled povijesti moliških Hrvata, njihova osobitog jezika, talijanskih zakona koji štite njihova jezična prava i najnovijih publikacija posvećenih pomoći u očuvanju njihova ugroženoga govora, autor najprije iznosi kratku biografiju Božidara Vidova (1913.–2000.) i zatim propituje njegove izdavačke napore koji se odnose na tu zajednicu. Vidov, koji je prvi put posjetio taj kraj u četrdesetim godinama i ponovno u šezdesetima, pridružio se članovima zajednice moliških Hrvata 1967. kako bi pokrenuo časopis Naš jezik / La nostra lingua. Bio je član uređivačkog odbora tog časopisa, a od 1968. do 1981. objavio je jedanaest knjiga i knjižica, u prvom redu za zajednicu ili o njoj. Te su publikacije obuhvaćale jezične priručnike, zbirke poezije, almanahe, kratku povijest i glazbene zbirke. Građu za njih Vidov je crpio sa stranica Našeg jezika, iz svojih istraživačkih nalaza tijekom posjeta zajednici te materijala koji su prikupili i nabavili članovi zajednice moliških Hrvata i ostali. Samofinancirajući svoje izdavačke pothvate, Vidov je u članove zajednice nastojao usaditi osjećaj ponosa na vlastiti jezik i kulturno naslijeđe te pokušao ispuniti prazninu nakon prestanka izlaženja Našeg jezika. Tih jedanaest publikacija nagovijestilo je vrednije i uspješnije napore u devedesetim godinama, a posebice u novom tisućljeću, u izdavanju značajnih jezičnih priručnika, raznih literarnih zbirki i drugih publikacija posvećenih zajednici moliških Hrvata i očuvanju njihova ugroženog jezika.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met