Primjena metodologije sistemske dinamike u analizi stanovništva

August Turina

Sažetak


Cilj rada jest prikazati primjenu sistemske dinamike i sistemskog promišljanja, prednosti i eventualne nedostatke tog analitičkog pristupa, kako bi se pridonijelo poboljšanju analize kompleksnih sistema kao što je stanovništvo te poboljšalo učinkovito praćenje temeljnih uzroka migracija. Ta je metodologija odavno prisutna u interdisciplinarnim znanstvenim istraživanjima, međutim njen znanstveni doprinos nije dovoljno iskorišten u praksi analize u Hrvatskoj. Većina sistemskih analiza fokusira se naime na kompleksnost detalja, a ne na dinamičku kompleksnost. Znanost o kompleksnosti bavi se prirodom nastajanja, inovacije, učenja i prilagodbe. Kompleksnost se promatra u pogledu broja komponenti sistema ili pak broja kombinacija koje se mora razmotriti kako bi se razmatrani problem mogao u cijelosti razumjeti te mogla donijeti određena odluka. Simulacije s tisućama varijabli i kompleksnih nizova detalja odvraćaju pozornost od uočavanja temeljnih obrazaca i ključnih međuodnosa. Sistemsko promišljanje pruža holističku (cjelovitu) perspektivu promatranja svijeta.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met