Jednom nogom na otoku: sekundarno stanovanje na Zlarinu

Geran-Marko Miletić

Sažetak


Podaci prikupljeni popisom iz 2011. godine pokazuju da je na hrvatskim otocima došlo do velikog porasta broja stanova za povremeno stanovanje, i to ponajviše sta¬nova za odmor. Sekundarno stanovanje snažan je čimbenik socioprostorne transformacije, a za hrvatske je otoke taj tip stanovanja posebno zanimljiv ponajprije jer pri¬donosi, doduše samo privremeno, povećanju otočne populacije. Imajući to na umu, u ovom se radu na primjeru otoka Zlarina (koji se nalazi u šibenskom arhipelagu) htjelo dobiti uvid u osnovne konture fenomena otočnoga sekundarnog stanovanja. U radu se iznose podaci prikupljeni online anketnim istraživanjem provedenim od ožujka do svibnja 2013. u kojem je sudjelovalo 114 korisnika stanova za odmor na Zlarinu. Rezultati pokazuju da su među ispitanicima najbrojniji oni čija su kućanstva počela upotrebljavati stan za odmor prije trideset i više godina. Propitivanje razlogâ i načinâ upotrebe stanova za odmor otkriva da ispitanici posjedovanje sekundarnog stana češće vezuju uz inverziju svakodnevice i obiteljsko okupljanje nego uz pragmatične razloge te da su kod upotrebe stana za odmor zastupljeniji rjeđi dolasci koji traju dulje, dok je u znatno manjoj mjeri stan za odmor tretiran kao mjesto boravka vikendom u svrhu tjednog odmora. Dinamika upotrebe stanova za odmor ima sezonski karakter, a analiza aktivnosti kojima se bave dok su na otoku pokazala je da ispitanici dobar dio vremena provode u druženju i rekreaciji izvan sekundarnih stanova. Ponuđeni nalazi upućuju na to da se znatan dio korisnika stanova za odmor vezao uz naselje i otok, da su prisutni u životu lokalne zajednice te zainteresirani za razvoj otoka.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met