Razlozi asimilacije: naglasak na indijskim muslimanima u Kuchingu u Maleziji

Maya Khemlani David, Caesar Dealwis

Sažetak


Prema Lasimbangu i Milleru (1990), ljudi reagiraju negativno ako osjećaju da su u veću grupu uključeni na nejednakoj osnovi, ali su spremni brzo odbaciti svoj identitet za veći grupni identitet ako je to u njihovu najboljem interesu. Ciljevi istraživanja bili su ispitati želi li indijska muslimanska zajednica u Kuchingu u Sarawaku biti dio malajske zajednice i utvrditi razloge za takvu asimilaciju. Kako bismo razumjeli razloge takve asimilacije i usvajanja malajskog identiteta, proveli smo intervjue otvorenog tipa s trideset indijskih muslimana iz različitih društvenoekonomskih skupina i osam ispitanika u Kuchingu. Služi li malajski identitet indijskim muslimanima u Kuchingu kao osnova za napredovanje na društvenom, ekonomskom i političkom polju? Do asimilacije indijskih muslimana u Kuchingu u lokalnu malajsku zajednicu dolazi djelomice zbog mješovitih brakova s lokalnim malajskim ženama, kao i zajedničke religije, tj. islama. Etničke su granice indijskih muslimana propusne i oni žele biti identificirani kao Malajci.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met