Demografska budućnost Gorskoga kotara

Ivan Lajić, Sanja Klempić Bogadi

Sažetak


Demografski razvoj Gorskoga kotara velikim je dijelom odraz nepovoljnih prirodno-geografskih i društveno-gospodarskih okolnosti, koje su već krajem 19. stoljeća potaknule iseljavanje stanovništva iz te regije, a taj proces ni do danas nije zaustavljen. Desetljećima je smanjenje ukupnog broja stanovnika bilo pod snažnim utjecajem iseljavanja, a od šezdesetih godina 20. stoljeća ukupnoj depopulaciji značajno pridonosi i negativno prirodno kretanje. Na temelju analize suvremenih demografskih procesa u goranskoj regiji izrađeno je nekoliko vrsta demografskih projekcija za razdoblje do 2021. Prema navedenim projekcijama, očekuje se nastavak negativnih demografskih tendencija i daljnje smanjenje stanovništva Gorskoga kotara, denatalitet te erozija svih demografskih i gospodarskih struktura. Starenje stanovništva biti će temeljna odrednica budućega demografskog razvoja promatranog prostora jer će svaki treći stanovnik biti stariji od 60 godina, što upućuje na potencijalne probleme u socijalnom i gospodarskom razvoju regije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met