»Stvari su se promijenile u petsto godina...«: razmišljanja o integraciji i izgradnji identiteta Angolaca u Portugalu

João Sardinha

Sažetak


U članku se istražuju integracija i izgradnja identiteta Angolaca u Portugalu onako kako to vide voditelji angolskih udruženja u zemlji primitka. Nalazi su rezultat multilokacijskoga etnografskog istraživanja i dubinskih, polustrukturiranih intervjua vođenih u Portugalu tijekom četverogodišnjeg razdoblja (prva faza od 2004. do 2005. te tijekom 2006. i 2007.) s voditeljima angolskih udruženja. Postavljen unutar okvira identifikacijskih i integracijskih koncepata, članak počinje njihovim teorijskim propitivanjem i pregledom. U drugom dijelu daje se revizija portugalsko-angolskih odnosa tijekom vremena, čiji je cilj objasniti kako su stoljeća dodira između dviju zemalja podijelila angolsko društvo i dovela do stvaranja angolskih podzajednica, što je posebice vidljivo u migracijskim valovima Angolaca u Portugal. U trećem dijelu, empirijskoj analizi, autor najprije analizira kulturne različitosti između zemlje podrijetla i zemlje primitka te kako društvo zemlje primitka prihvaća doseljenike. Nakon toga istražuje strategije integracije i identiteta kojima angolska zajednica u Portugalu daje prednost i koje je usvojila. Zaključuje da usprkos petsto godina turbulentnih odnosa s Portugalom i portugalskom kulturom, Angolci u Portugalu osjećaju da su stoljeća dodira ostavila kulturni biljeg na njihov identitet. Posljedica je toga da danas Angolci ne vide sebe isključivo kao Angolce, nego su hibrid kulturnih odnosa proizašlih i iz angolskoga i portugalskog svijeta. Autor smatra da je to proces s vrlo pozitivnim aspektima.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met