Međunacionalni odnosi i zaštita manjinskih prava u Srbiji

Danijela Gavrilović, Nevena Petrušić

Sažetak


Srbija se i danas kao multietnička i multikonfesionalna zajednica susreće s problemima uspostave društvenih odnosa čiji bi temelj bila nediskriminacija prema svim osnovama, pa i na osnovi etničke pripadnosti. Nasljeđe etničkih sukoba i još uvijek nerazriješeni odnosi na Kosovu i dalje su potencijalni negativni faktori uspostave etničkih odnosa na načelima ravnopravnosti, ali i povjerenja te sigurnog suživota. Religija kao jedan od važnih identifikatora etničke pripadnosti i odnosi vjerskih zajednica na Balkanu također su često kamen spoticanja u Srbiji kao multireligijskoj zajednici. Prvi dio ovog teksta analizira podatke iz socioloških istraživanja koja upućuju na sadržaj i kvalitetu multietničkih odnosa u Srbiji. Drugi je dio analiza pravne regulative u tom području, koja se u Srbiji unapređuje radi ostvarivanja ravnopravnosti etničkih grupa i suživota na osnovama povjerenja i nediskriminacije. Treći dio daje neke primjere diskriminacije prema nacionalnoj pripadnosti u Srbiji.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met