Vijeća nacionalnih manjina u Hrvatskoj kao oblik neteritorijalne autonomije – između sna i jave

Tijana Vukojičić Tomić

Sažetak


U radu se analizira uloga vijeća nacionalnih manjina koja se u Hrvatskoj osnivaju s ciljem osiguravanja sudjelovanja manjina u javnom i političkom životu te upravljanja lokalnim poslovima radi unapređivanja njihova položaja. Ispituje se kakva je stvarna uloga i utjecaj vijeća na lokalne političke procese kroz prizmu koncepta neteritorijalne autonomije jer se vijeća često navode kao primjer takvog oblika manjinskog predstavništva. Ispituje se njihova uloga u četiri smjera: pravni temelj, pravo na samoregulaciju, pravo na vlastita tijela odlučivanja i djelokrug poslova te financiranje. Dodatno, uzima se u obzir odaziv birača na izbore za vijeća kao mogući pokazatelj legitimiteta tako neposredno izabranih tijela. Analizom zakonskih odredaba, podataka iz službenih registara te iz znanstvene literature dolazi se do zaključka da, iako vijeća imaju visoku razinu pravne zaštite, vlastiti politički legitimitet, vlastita tijela i određeno institucionalno iskustvo, ona imaju isključivo savjetodavnu ulogu i ne mogu u bitnome utjecati na lokalne političke procese koji su važni za nacionalne manjine.

KLJUČNE RIJEČI: vijeća nacionalnih manjina, neteritorijalna autonomija, pravni temelj i pravo na samoregulaciju, pravo na vlastita tijela i poslove, financiranje vijeća, politička participacija birača


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met