Ključni čimbenici iseljavanja iz Hrvatske i ostanka u iseljeništvu prema percepciji iseljenika

Natasha K. Ružić, Katica Jurčević, Ozana Ramljak, María Florencia Luchetti

Sažetak


Hrvatska se kontinuirano suočava s padom broja stanovnika, ponajviše zbog niske stope nataliteta te migracije mladih i kvalificiranih radnika iz Hrvatske. Stoga je važno razumjeti glavne pokretače migracija, položaj hrvatskih migranata u inozemstvu te čimbenike koji mogu potaknuti njihov povratak. U ovom će se radu prikazati i analizirati dio empirijskih rezultata istraživanja Demografski potencijal hrvatskog iseljeništva koje provodi Institut za migracije i narodnosti u sklopu projekta »Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora«, a koji se odnosi na prva dva od spomenutih aspekata. U anketnom ispitivanju sudjelovalo je 497 ispitanika (Hrvata koji trenutačno žive u inozemstvu a većina ih je napustila Hrvatsku između 2016. i 2021.) koji su putem online upitnika dali svoje mišljenje o čimbenicima utjecaja na vlastitu odluku o iseljavanju. Upitnik je sadržavao uglavnom zatvorena pitanja s mogućnošću davanja i otvorenog odgovora. Predstavljeni su i raspravljeni glavni mikro i makročimbenici koji utječu na migraciju i aspiracije za migracijom prema percepciji sudionika te percepcije o aktualnim životnim okolnostima. Rezultati su pokazali da su čimbenici na makrorazini, koji se odnose na radne uvjete i stopu zaposlenosti, povezani s čimbenicima na mikrorazini, kao što je osobni socioekonomski status. Radne mogućnosti i radno okruženje smatrani su glavnim razlozima odlaska, a politička situacija donekle važnim čimbenikom koji utječe na osobnu kvalitetu života.

KLJUČNE RIJEČI: iseljavanje, čimbenici iseljavanja, depopulacija, aspiracije za migracijom, Hrvatska


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met