Imigranti u Norveškoj i obrazovni sustav: razlozi za optimizam?

Zan Strabac, Marko Valenta

Sažetak


U ovom radu analiziraju se promjene u sastavu imigrantske populacije u Norveškoj, kao i obrazovna postignuća različitih skupina imigranata. U analizama se koriste kvantitativni pokazatelji i analiziraju se različite potkategorije imigrantske populacije utemeljene u razlogu za imigraciju i geografskom porijeklu imigranata. Također se analiziraju obrazovna postignuća potomaka imigranata. U vezi s potomcima, prezentiran je teorijski pristup koji se često koristi kao okvir interpretacije u analizama socijalne mobilnosti i integracijskih te obrazovnih ishoda različitih kategorija potomaka. Rezultati ovog empirijskog istraživanja pokazuju da potomci postižu bolji uspjeh unutar norveškog obrazovnog sustava nego što bi se očekivalo u odnosu na postavke korištenog teorijskog okvira razvijenog u Sjedinjenim Američkim Državama. Rasprava je usmjerena   mogućim razlozima za te neočekivano bolje rezultate u norveškom kontekstu.

KLJUČNE RIJEČI: imigranti, potomci, obrazovanje, Norveška, obrazovni uspjeh

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met