Uloga politike o dijaspori, etničkog kapitala i međunarodnog obrazovanja u brazilskim migracijama

Bruno Castro Gabellini, Marko Valenta

Sažetak


U članku se istražuju iskustva brazilskih studenata koji studiraju u inozemstvu, analizirajući faktore koji potiču i ometaju tu vrstu međunarodne migracije. Naša analiza naglašava važnost međunarodnih studentskih programa, transnacionalnih veza i dijasporskih praksi. Relativna nerazvijenost Brazila potiče mnoge Brazilce na emigraciju, ali različiti međunarodni i lokalni faktori predstavljaju strukturne prepreke ostvarenju tih aspiracija. Kao rezultat toga pojedinci moraju tražiti alternativne pristupe, pri čemu programi mobilnosti studenata postaju ključnim resursima. Također istražujemo kako etnički i ljudski kapital mogu olakšati mobilnost za mnoge Brazilce, omogućavajući im da prevladaju strukturne prepreke koje ih često potiču da se kreću kroz više država. Ovo istraživanje stoga također pridonosi raspravama o vezi između etničkog i ljudskog kapitala i multinacionalnih, višestrukih migracija.

KLJUČNE RIJEČI: Brazil, etnički kapital, međunarodni studenti, višestruke migracije

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met