Nesigurno smještanje u Hrvatskoj: konceptualizacija više-od-prolaznih migracija na Balkanskoj ruti

Igor Petričević

Sažetak


U radu se raspravlja o tome da se dinamika migracija na Balkanskoj ruti mijenja u nešto više od tranzita. Hrvatska je predstavljena kao primjer mjesta gdje se nekadašnje migracijske težnje redefiniraju jer se migranti susreću s različitim mehanizmima granične kontrole koji usporavaju migraciju te počinju razvijati odnose s drugim stanovnicima. Autor tvrdi da su dinamika mobilnosti i nepokretnosti, kao i načini na koje se one isprepleću na putu, ključni za razumijevanje promjenjivih migracijskih obrazaca na Balkanu. Daje se pregled pojmova kao što su »zaglavljenost«, »čekanje«, »trajna privremenost«, »limbo« i »liminalnost«, koji opisuju načine na koje se migranti kreću između privremenog i stalnog pokreta te boravka. Dodatno, članak razvija koncept »nesigurnog smještanja« kako bi se pomaknuo dalje od tranzita i uhvatio dvosmislenosti između preseljenja i ostanka, privremenosti i trajnosti te uključivanja i isključivanja. Koncept naglašava da se prakse vezane uz naseljavanje, zajedno s društvenim interakcijama s drugim stanovnicima koji su s njima povezani, odvijaju u uvjetima neizvjesnosti i društvene marginalizacije. Nesigurno smještanje obuhvaća načine na koje nesigurnost prožima iskustva migranata te poslijeratne i postsocijalističke urbane prostore i odnose kroz koje prolaze i dolaze ih nastaniti. Članak zaključuje tvrdnjom da, s obzirom na heterogenost životnih putanja migranata, koncept »tranzitnog migranata« može prikriti ranjivosti koje migranti doživljavaju tijekom razdoblja nepokretnosti te se zalaže za nijansiraniji konceptualni pristup.

KLJUČNE RIJEČI: Balkanska ruta, Hrvatska, migrant, migracije u tranzitu, (ne)pokretnost, nesigurno smještanje

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met