Učinak motivacijskih poticaja i vremenske perspektive na predviđanje emigracijskih namjera mladih i djelovanja potencijalnih migranata: slučaj Srbije

Nada Polovina, Oliver Tošković, Dragana Gundogan

Sažetak


Cilj je rada ispitati prediktivni potencijal često istraživanog učinka sociodemografskih čimbenika i motivacijskih poticaja te rijetko istraživanog čimbenika osobnosti, označenog pojmom vremenska perspektiva, na snagu emigracijskih namjera mladih i djelovanje potencijalnih migranata, tj. aktivnosti povezane s emigracijom. U radu se provjerava inkrementalna valjanost motivacijskih poticaja i vremenske perspektive za predviđanje namjera iseljavanja i djelovanja potencijalnih migranata, uz kontrolu sociodemografskih varijabli. Također, kako bi se istražila važnost učinka obrazovanja na želju za iseljavanjem, u analizu je uključen školski uspjeh ispitanika na trenutačnoj obrazovnoj razini (srednje obrazovanje), najviša željena razina obrazovanja i najviši stupanj završenog obrazovanja roditelja. Na temelju psihosocijalnih konceptualizacija (Bandura, 2001; Zimbardo i Boyd, 1999), ovo kvantitativno istraživanje provedeno je na reprezentativnom uzorku od 1 973 učenika završnih razreda srednjih škola u Srbiji. U tu svrhu provedena je trorazinska hijerarhijska regresijska analiza. Rezultati pokazuju da se emigracijske namjere i s njima povezano djelovanje potencijalnih migranata ne mogu predvidjeti samo na temelju sociodemografskih karakteristika. No, motivacijski poticaji važni su korelati emigracijskih namjera i djelovanja migranata. Društveno usmjerena motivacija teži smanjenju namjera iseljavanja i djelovanja potencijalnih migranata, dok motivacija vezana uz ekonomske čimbenike teži povećanju namjera iseljavanja i djelovanja migranata. S druge strane, vremenske perspektive nisu statistički značajno povezane s namjerama iseljavanja, ali se pokazuju kao značajni prediktori djelovanja migranata. Konkretnije, hedonistički aspekt vremenske perspektive sadašnjosti i vremenske perspektive budućnosti imaju tendenciju povećati djelovanje potencijalnih migranata. Nalazi istraživanja upućuju na potrebu diferenciranog pristupa u razmatranju teorijskih, empirijskih i javnopolitičkih pitanja.

KLJUČNE RIJEČI: emigracijske namjere, djelovanje potencijalnih migranata, motivacijski poticaji, vremenske perspektive, Srbija


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met