»We are with You, Ukraine« – analiza upravnih kapaciteta za implementaciju instituta privremene zaštite u Hrvatskoj

Lucija Koren, Goranka Lalic Novak

Sažetak


U radu se analizira odgovor Republike Hrvatske na masovni priljev osoba raseljenih iz Ukrajine od eskalacije sukoba u veljači 2022. Analiza je provedena na temelju koncepta upravnih kapaciteta, primijenjenog na prihvat i zbrinjavanje većeg broja osoba u situacijama humanitarne krize, a na temelju obveza RH prema Direktivi o privremenoj zaštiti EU-a. Direktivom su normirane različite obveze država članica EU-a u slučaju aktiviranja privremene zaštite te osiguravanje niza prava za raseljene osobe tijekom trajanja zaštite. U ovom su radu predmet analize policy dokumenti i propisi koji uređuju ovo područje te praksa tijela javne vlasti. Središnji je dio rada pregled regulatornog, provedbenog, koordinacijskog i analitičkog kapaciteta hrvatske javne uprave za provedbu instituta privremene zaštite u praksi. Zaključuje se da su uprav¬ni kapaciteti hrvatske javne uprave bili dostatni za uspostavu djelotvornog sustava prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba te usklađenog postupanja javne uprave u ostvarivanju njihovih prava. Brzom i djelotvornom djelovanju nadležnih tijela pri-donijelo je nekoliko čimbenika: solidarizacija s Ukrajinom i osuda Rusije od svih političkih tijela u RH i EU-u, blizina sukoba, demografska sličnost raseljenih osoba i domaćeg stanovništva, iskustvo Domovinskog rata te opća podrška hrvatskog stanovništva za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine.

KLJUČNE RIJEČI: upravni kapacitet, javna uprava, osobe raseljene iz Ukrajine, masovni priljev, izbjeglice, privremena zaštita


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met