Afrofobni napadi u virtualnim prostorima: slučaj triju ključnih riječi (hashtag) u Južnoj Africi

Kudzayi Savious Tarisayi

Sažetak


Suvremeni diskurs o migracijama u Republici Južnoj Africi pokazuje da su se tijekom proteklog desetljeća ondje događali opetovani napadi na strane državljane. Novija literatura otkriva da su meta tih napada bili uglavnom strani državljani iz drugih afričkih zemalja. Međutim, ta sve opsežnija literatura usmjerena je na napade na strance, dok se napadi u kiberprostoru ignoriraju. Napadi na strane državljane u kiberprostorima tema su ovog članka. Istraživanjem se nastojalo odgovoriti na dva istraživačka pitanja: kako su migracije i migranti prikazani na južnoafričkom Twitteru i kako se ključnim riječima (hashtag) na Twitteru potencira afrofobija? Provedeno je istraživanje triju ključnih riječi. U članku se proučavaju tvitovi na južnoafričkom Twitteru na temelju teorije žrtvenog jarca. Podaci su prikupljeni internetskim alatom za praćenje ključnih riječi. Provedena je kvalitativna analiza sadržaja triju ključnih riječi (#PutSouthAfricansFirst, #NormaliseHiringSACitizens i #SAHomeAffairsCorruption). U okviru istraživanja uočeno je sveprisutno stajalište da su svi stranci crne boje kože u Južnoj Africi »nezakoniti imigranti« bez obzira na migracijski status. Osim toga, prevladava stereotip da su stranci crne boje kože kriminalci. Prisutno je stajalište da Ministarstvo unutarnjih poslova koruptivnim radnjama omogućuje priljev nezakonitih imigranata u Južnu Afriku. U tvitovima su iznesene optužbe na račun vlade zbog nesposobnosti da riješi problem nezakonitih imigranata. Istraživanjem je utvrđeno da su ključne riječi novi alat za afrofobne napade na strance crne boje kože u Južnoj Africi.

KLJUČNE RIJEČI: ključna riječ (hashtag), ksenofobija, migracije, afrofobija, Južna Afrika


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met