Emigracioni potencijal mladih u Srbiji

Milica Todorović, Vanja Javor, Nevena Radić

Sažetak


Promene obima, pravaca, regionalnih specifičnosti, kao i motiva za preseljavanje u Republici Srbiji su došle do punog izražaja na početku 21. veka. U uslovima negativnih demografskih trendova, emigracija mladog, reproduktivno i radno sposobnog stanovništva predstavlja jedno od vitalnih pitanja daljeg razvoja države. Imajući u vidu da je kategorija mladog stanovništva osnovni demografski resurs jednog društva, središnja tema ovog rada odnosi se na stavove, namere i motive mladih prema migracijama. U cilju prezentovanja regionalnih specifičnosti izuzetno heterogenog prostora Srbije, analiza je sprovedena u tri jedinice lokalne samouprave – Gradu Užicu, Gradu Leskovcu i Gradu Zaječaru, primenom fokusgrupnog istraživanja u populaciji učenika završne godine srednje škole (149 učenika podeljenih u 15 grupa). Dobijeni rezultati ukazuju na visok nivo spremnosti učenika da se po završetku školovanja isele iz Srbije. Kao dominantni push faktori izdvajaju se oni koji pripadaju ekonomskoj sferi – ostvareni prihodi, životni standard i mogućnosti za profesionalno napredovanje. U nedostatku pouzdanih statističkih i empirijskih podataka o preseljavanju stanovništva, prezentovani rezultati mogu predstavljati značajno polazište u kreiranju mera i aktivnosti populacione politike prema migracijama.

KLJUČNE RIJEČI: migracije, mladi, stavovi, namere, motivi, Srbija


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met