Implementacija i metodološki okvir studije SHARE u Hrvatskoj

Šime Smolić, Ivan Čipin, Margareta Fabijančić, Dario Mustač

Sažetak


SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi je istraživačka podatkovna infrastruktura koju je Europska komisija pozicionirala kao jedan od prioritetnih projekata u europskom istraživačkom prostoru. U ovoj multidisciplinarnoj i transnacionalnoj bazi mikropodataka o zdravlju, socioekonomskom statusu te društvenim i obiteljskim mrežama nalaze se informacije o više od 140.000 osoba u dobi od 50 ili više godina iz 27 europskih zemalja i Izraela. Cilj ovog rada jest prikazati metodološki profil studije SHARE s posebnim osvrtom na razdoblje od priključenja Hrvatske 2015. U radu se analizira proces provedbe ankete SHARE u Hrvatskoj s detaljnim prikazom modula i pitanja iz šestog i sedmog vala studije. Svrha rada jest omogućiti hrvatskoj znanstvenoj zajednici bolji uvid u sadržaj ankete SHARE. U radu se daje i poseban osvrt na osmi val, u kojem je zbog pandemije koronavirusa prekinuto anketiranje licem u lice i napravljen metodološki zaokret, tj. prelazak na CATI anketu, tzv. SHARE Corona. Studija SHARE danas se suočava s brojnim izazovima, od kojih valja istaknuti zadržavanje europske pokrivenosti zbog nedostatnog financiranja, ali i budućeg načina provedbe ankete zbog utjecaja bolesti COVID-19.

KLJUČNE RIJEČI
studija SHARE, metodološki profil, panel-mikropodaci, demografsko starenje, zdravlje, umirovljenje


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met