Poljski službenici Europske unije u Bruxellesu: analiza zajednice u nastajanju

Julia Rozanska

Sažetak


U radu se istražuje proces nastajanja i konsolidacije trajno iseljene zajednice od oko dvije tisuće poljskih službenika u institucijama Europske unije u Bruxellesu. Ta se skupina doima potpuno otuđenom od ostalih poljskih migranata u Belgiji i lokalnog stanovništva, a istovremeno čini jako integriranu zajednicu. Cilj je ove analize objasniti pokretače i dinamiku tog procesa te rastumačiti faktore koji olakšavaju zatvaranje: očekivano neprihvaćanje od lokalnih zajednica potaknuto nacionalnim ili profesionalnim stereotipima, poistovjećivanje s institucijama Europske unije, ali i intenzivnu aktivnost umrežavanja. Rad se sastoji od dva dijela. U teorijskome se daje uvid u literaturu koja se odnosi na društvene osobitosti službenika Europske unije općenito, dok se u empirijskome istražuje proces koji se promatra posebno u odnosu na poljske službenike u Europskoj uniji.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met