Mračna strana slobode kretanja: kada su u koliziji interesi pojedinca i društva

Iris Goldner Lang, Maroje Lang

Sažetak


Pravo na slobodu kretanja jedno je od najpozitivnijih postignuća europske integracije. Ovaj rad želi upozoriti na kontradiktorne učinke tog prava, posebice u novim državama članica Srednje i Istočne Europe, uključujući i Hrvatsku. Pravo na slobodu kretanja radnika stvara brojne pogodnosti za radnike migrante i za EU u cjelini jer omogućuje slobodno kretanje radnika iz područja s visokom nezaposlenošću u područja u kojima postoji potražnja za radnicima. No ne treba podcijeniti socijalne, ekonomske i političke učinke tog prava na države članice iz kojih radnici odlaze. Cilj je ovog rada istražiti što je do sada učinjeno i koje nove mjere na europskoj razini treba uvesti kako bi se ublažili negativni učinci te slobode. Autori obrazlažu da rješenje nije u ograničenju slobode kretanja, već – upravo suprotno – u viziji snažnije europske integracije koja bi imala za cilj smanjenje razlika olakšavanjem razvoja regija koja zaostaju. U tom se kontekstu tekst osvrće na korištenje postojećih i mogućnost uvođenja novih EU fondova, na mogućnost rekonceptualizacije pojma građanstva Unije i upućuje na potrebu potpune primjene Europskog stupa socijalnih prava. Rad se sastoji od četiri dijela. Nakon uvodnog poglavlja, u drugom se dijelu opisuju nedavni trendovi te pokretači i učinci mobilnosti unutar EU-a. Treći dio istražuje koje su mjere do sada korištene kako bi se umanjili negativni učinci slobode kretanja radnika. Zaključno poglavlje iznosi prijedloge novih politika te objašnjava zašto bi kombinacija nacionalnih i europskih mjera bila optimalna.

KLJUČNE RIJEČI: sloboda kretanja radnika; negativni učinci; fondovi EU-a; građanstvo Unije; Europski stup socijalnih prava


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met