Fragmentirane i fluidne mobilnosti: uloga daljnjih migracija na novoj karti Europe i Balkana

Russell King, Chaido Karamoschou

Sažetak


U radu se istražuju migracije izvan uobičajenoga bipolarnog modela koji uključuje porijeklo i odredište. To se čini na dvije razine: konceptualnoj i empirijskoj. Konceptualno se nudi pregled nedavnih trendova razmatranja migracije kao složenijeg i raznolikijeg procesa u mjestu i vremenu. Prostorno, a posebice u Europi, migracije se pojačano manifestiraju kroz raznolikost trajektorija i putanja u kojima se isprepleću unutarnje i međunarodne migracije, tranzitne migracije, daljnje migracije i kretanja naprijed-natrag. Vremenski, širi raspon tipova mobilnosti, uključujući povratne posjete i prekogranična prevoženja, može biti obuhvaćen dugotrajnijim migracijama. U nastavku rada više se pozornosti posvećuje daljnjim migracijama (onward migration), pri čemu se raščlanjuju i analiziraju različiti primjeri studija slučaja iz literature. U zadnjem dijelu rada autori donose rezultate vlastitog istraživanja daljnjih migracija Albanaca iz Grčke u Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Na temelju deset dubinskih intervjua s albanskim migrantima u Londonu i Brightonu analiziraju se njihovi razlozi napuštanja Grčke, gdje su se već, manje ili više uspješno, nastanili. Rezultati pokazuju da oni napuštaju Grčku zbog negativnog učinka ekonomske krize na njihove živote i zato što su dobivanjem grčkog državljanstva dobili slobodu kretanja. S obzirom na njihovu nevoljkost vezanu uz povratak u Albaniju, uz koji vežu lošije mogućnosti za poboljšanje života, odabiru UK kao najbolju opciju, iako Brexit remeti tu sigurnost. Prikupljeni podaci uključuju i njihova sjećanja iz života u Albaniji prije migracije kao i dojmove o ponovno uspostavljenom životu u Engleskoj.

KLJUČNE RIJEČI: daljnje migracije; mobilnosti; Europa; kriza u Grčkoj; albanski migranti


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met