Prostorna vizualizacija promjena etničke strukture u planinama Apuseni (u Rumunjskoj) u razdoblju od 1880. do 2011.

Mădălin-Sebastian Lung, Gabriela-Alina Muresan

Sažetak


Cilj je ovog istraživanja predstaviti komparativnu analizu etničke strukture stanovništva u planinama Apuseni (u Rumunjskoj) tijekom triju popisa stanovništva: 1880., 1930. i 2011. godine. U njemu se ističu etnički kontinuiteti i diskontinuiteti, kao i povijesni trenutci koji su utjecali na te promjene. Obrada statističkih podataka rezultirala je izradom tablica s prikazom etničke strukture Apusena koje uključuju apsolutne i relativne (postotne) vrijednosti za svaku etničku skupinu. Podaci su obrađeni i s pomoću alata ArcGIS 10.3 te su izrađene karte teritorijalne raspodjele etničkih skupina za svaku administrativno-teritorijalnu jedinicu. Rezultati pokazuju da su Rumunji održali kontinuitet u planinskom području, dok su se druge etničke skupine znatno promijenile u pogledu broja i postotka ukupnog stanovništva. Židovska je zajednica podvrgnuta progonu tijekom Drugog svjetskog rata, a na popisu stanovništva 2011. našla se na rubu nestanka. Na zajednice Nijemaca negativno su utjecale socijalističke politike deportacije u Sovjetski Savez i druge države. Pod znatnim utjecajem industrijskog restrukturiranja Slovaci su se počeli iseljavati nakon pada komunizma 1989. Najdinamičnija su etnička skupina Romi čiji je broj i postotak neprestano rastao u popisima stanovništva.

KLJUČNE RIJEČI
planine Apuseni, etnička struktura, Rumunjska


Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met