Radne migracije Bugara iz Ukrajine u Europsku uniju danas i sutra: čimbenici i predviđanja

Alexander Ganchev

Sažetak


Radne migracije iz Ukrajine u Europsku uniju tijesno su povezane s pitanjima međusobnih odnosa metropolitanskih zemalja Europske unije i njihovih dijaspora u Ukrajini. Nakon 1991. radne migracije u neovisnoj Ukrajini sve više jačaju. Migracijska kretanja bugarske dijaspore u sjeverozapadnoj Ukrajini zadobila su specifične značajke u razdoblju svjetske ekonomske krize. Proširenjem Europske unije 2004. i 2007. došlo je kod radnih migranata koji pripadaju bugarskoj dijaspori do promjene u davanju prvenstva i čimbenicima odabira prilikom odlučivanja o zemlji odredišta u Europskoj uniji. Kao metropolitanska zemlja Bugarska je svoju politiku usmjerila na privlačenje dijasporskih skupina, smatrajući ih radnim i demografskim potencijalom za daljnji razvoj. Takvo je stajalište opravdano s mnogo aspekata premda napori metropolitanske zemlje moraju biti usmjereni i na podršku dijaspori te njezinim društvenim, psihološkim, kulturnim i jezičnim osobitostima.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met